På sognerejsen lærer man hinanden at kende på en anden måde end i kirkedøren

"Det er gavnligt for sognet at tage på en sognerejse, fordi det kan give nogle nye bekendtskaber".

Interview med Lise Bek, sognerejseleder

Sammen med sin mand, Johan Vatke, har Lise Bek i flere år været sognerejseleder på rejser til Tyrkiet, Italien og Tyskland. Deres drivkraft er at følge kristendommens veje ud i Europa, men også at møde nulevende kristne menigheder.


”Vi har haft deltagere, som har sagt til os, efter vi er kommet hjem fra en rejse, at ligegyldig hvor vi skal hen næste gang, kan vi allerede nu skrive dem øverst på deltagerlisten,” fortæller Lise Bek.

Hun og Johan Vatke, tidligere sognepræst, er sognerejseledere for Unitas Rejser. Parret bor i Elsted nord for Aarhus og arrangerede i 2013 en sognerejse for Lystrup og Elsted sogne, som gik til de steder i Tyskland, hvor den tyske nonne Hildegard levede og virkede. Og i 2014 tog de med sognene på rejsen ”De syv menigheder” i Tyrkiet, hvor de skulle opleve den vestlige del af landet og Istanbul med blandt andet besøg i kirken Hagia Sofia og forskellige moskéer. Fælles for alle turene er, at de handler om steder, hvor kristendommen har haft særlig betydning.

Arrangerer foredragsaftener

Forud for rejserne arrangerer Lise Bek og Johan Vatke foredragsaftener, som handler om det sted, sognerejsen skal gå til. På den måde bliver sognerejsen sat ind i en kirkelig, kulturel og kunstnerisk sammenhæng, for det er vigtigt at være oplysende og klæde deltagerne på til turene, mener Lise Bek.

”Det bliver en tur, der ligger i forlængelse af foredragene og handler om det bestemte emne, vi har fat på. Man kan jo også se, når man kigger på mange af rejsekatalogerne på markedet, at de på turene tager nærmest revl og krat med. Det gør, at folk bliver helt forvirret af, at de snart skal se det ene og snart skal se det andet. I stedet prøver vi at lægge et tema over turen,” siger Lise Bek og tilføjer:

”Vi har taget fat på temaet om kristendommens udbredelse, og det skyldes mest min mands interesse, men også fordi det ikke er særlig kendt - ikke engang blandt teologer. Der er også noget særligt ved at tage på ture til steder, hvor folk ikke kommer i almindelighed, og som ikke bare er de firestjernede turistmål.”

Nye bekendtskaber

Lise Bek mener, det er gavnligt for sognet at tage på en sognerejse, fordi det kan give nogle nye bekendtskaber og give snakke på tværs af de grupperinger, der ellers let kan opstå i et sogn.
”Det betyder en hel del, at man lærer nogle af de andre i sognet at kende på en anden måde, end når man mødes i kirkedøren om søndagen. Hvis man kommer til et arrangement i sognegården, er man også ofte tilbøjelig til at sætte sig med dem, man kender. På en sognerejse er man sammen med hinanden i en uge, og så opstår der lettere andre former for grupperinger end dem, der er derhjemme,” siger Lise Bek.

Men turenes succes handler ikke kun om grundig forberedelse. Mindst lige så afgørende er det, at dem, der tager med på sådan en tur, er indstillet på at gøre deres til at få det bedste ud af den. Det oplevede Lise Bek og Johan Vatke, da de på en rejse nåede Rhinen, netop som dens oversvømmelse af byer, veje og vinmarker var på sit højeste. Takket være deltagernes gode humør, og chaufførens ukuelige evne til at gøre alle problemer med truende vandmasser og lukkede broer til udfordringer, der bare skulle takles, blev det alligevel en herlig tur.

Klik nedenfor og få information om