Pressemeddelelse Raptim

Unitas Rejsers NGO-afdeling skifter navn til Raptim Humanitarian Travel. Nyt samarbejde skal sikre endnu bedre rejser, når kirkelige og humanitære organisationer sender medarbejdere ud i en god sags tjeneste.

Unitas Rejsers NGO-afdeling skifter navn til Raptim Humanitarian Travel.
Nyt samarbejde skal sikre endnu bedre rejser, når kirkelige og
humanitære organisationer sender medarbejdere ud i en god sags tjeneste.

Når store og små danske kirkelige og humanitære organisationer som Røde Kors og Danmission sender medarbejdere ud i verden til nødhjælpsarbejde eller udviklingsprojekter, er det ofte Unitas Rejser, der har sørget for billetterne. Unitas Rejser har 40 års erfaring inden for nichen, og er kendt som en professionel og dygtig aktør, der bliver brugt af 120 danske NGOer. Fremover vil Unitas Rejser stå endnu stærkere, når det gælder om at hjælpe dem, der hjælper verden.

Unitas Rejser har nemlig indgået et tættere samarbejde med hollandske Raptim, der er verdens føren-de udbyder af rejser til humanitære og kirkelige organisationer.
- Igennem det nye samarbejde får vi et større netværk af landekontorer, hvor vi får direkte adgang til specialiseret rådgivning til planlægning af rejser i lande, vi ikke tidligere har været repræsenteret i. Samtidig får vi styrket vores købekraft, ligesom Raptim har udviklet en række relevante systemer, vi kan koble os på, fortæller Jacob Jensen, der er afdelingschef i NGO-afdelingen.

Kunderne får også glæde af de nye teknologiske løsninger, som Raptim løbende udvikler. Lige nu er de på vej med en app, der i krisesituationer kan lokalisere udsendte medarbejdere.
- Det er os magtpåliggende, at vi hele tiden følger med udviklingen, så vi fortsat kan tilbyde vores kun-der det bedste: den billet, der giver mest værdi for pengene, fleksibilitet i form af ombookninger, rejse med kort varsel, god service lige meget hvor du er, og hvor du skal hen etc., siger Jacob Jensen, og fortsætter:
- Selv om vi ikke er så store, vil vi gerne det hele. Men det koster jo penge. Her får vi den dybe taller-ken, uden selv at skulle opfinde den. Raptim har stået i samme situation som os og haft mange af de samme behov, og nu får vi adgang til de redskaber, de har udviklet og allerede bruger andre steder. Det giver os mulighed for endnu bedre at servicere vores kunder og have fokus på deres behov.

Også direktør Morten Damgaard ser frem til det nye samarbejde.
- Vi er glade og stolte over, at vi har fået lavet en aftale, så vi kan gøre det endnu bedre for vores NGO-kunder. Det var oplagt med et tættere samarbejde med Raptim, fordi vi allerede havde et løst samar-bejde, og arbejder inden for den samme niche. Men det afgørende er faktisk, at vores værdisæt ligger tæt på hinanden, for vores værdier er meget vigtige for os, siger han.

Som en del af den nye aftale skifter Unitas Rejsers NGO-afdeling navn til Raptim Humanitarian Travel. I praksis vil kunderne få glæde af de mange fordele, men den daglige kontakt med bureauet vil være uforandret, bortset fra navnet, når rejsekonsulenterne tager telefonen.
- Vi er stadig fuldt ejet af KFUM og KFUK i Danmark og rejsekonsulenterne vil være de samme, som kunderne kender i dag, forsikrer Jacob Jensen.
Raptim Humanitarian Travel vil fortsat være en del af Unitas Rejser. Udover rejser til kirkelige og hu-manitære organisationer har Unitas Rejser specialiseret sig i skolerejser, kulturrejser og sognerejser.

For yderligere oplysninger kontakt Jacob Jensen, afdelingschef for Raptim Humanitarian Travel,
8723 1239, jacob.jensen@raptim.org
og læs mere her: www.raptim.org/dk  

Morten Pedersen | Unitas Rejser

Få gratis råd til rejseplanlægningen

Tag en snak om din rejse med Morten Pedersen. Ring på tlf.: 8723 1232