Klaus Møberg

2015 06 Klaus Moebjerg

For ti år siden var jeg på min første sognerejse til Oberammergau. Siden er det blevet til to rejser til Lutherbyerne og en til Rom/Assisi. 
Igennem de sidste 22 år har jeg været præst i folkekirken, 20 år i Levring og Hørup og nu i Assing.

Født (1964) i Tanzania, hvor mine forældre var lægemissionærrer. Denne baggrund er en vigtig forudsætning for min forståelse af at være kirke: nemlig at kirke er et fællesskab, hvor præst og menighed hører sammen og supplerer hinanden.

En sognerejse er båret af det kristne fællesskab. Fællesskabet synliggøres gennem de fælles ture og måltider og underbygges når vi hjælper hinanden og åbner os overfor dem vi ikke kender på forhånd. Det kristne synliggøres i fællesskabet, omsorgen, næstekærligheden og der vil på turen være morgen- og aftenandagter, der med udgangspunkt i passionsspillene vil kaste lys over påskens begivenheder. 

Klaus er rejseleder på følgende rejser:

Du har søgt på: alt
0 rejsemål