Klaus Buch Møberg

Klaus Buch Moeberg

For ti år siden var jeg på min første sognerejse netop til Oberammergau. Siden er det blevet til to rejser til Lutherbyerne og en til Rom/Assisi.
Igennem de sidste 22 år har jeg været præst i folkekirken, 20 år i Levring og Hørup og nu i Assing.

Født (1964) i Tanzania, hvor mine forældre var lægemissionærre. Denne baggrund er en vigtig forudsætning for min forståelse af at være kirke: nemlig at kirke er et fællesskab, hvor præst og menighed hører sammen og supplerer hinanden.

En sognerejse er båret af det kristne fællesskab. Fællesskabet synliggøres gennem de fælles ture og måltider og underbygges når vi hjælper hinanden og åbner os overfor dem vi ikke kender på forhånd. Det kristne synliggøres i fællesskabet, omsorgen, næstekærligheden og der vil på turen være morgen- og aftenandagter, der med udgangspunkt i passionsspillene vil kaste lys over påskens begivenheder.
Jeg ser frem til en sognerejse, hvor passionsspillet vel er rejsen mål, men hvor samværet er den ingrediens, der gør det til en god tur.

Klaus er rejseleder på følgende rejser:

Du har søgt på: alt
0 rejsemål