Indførsel af animalske- og planteprodukter

På grund af risikoen for, at der føres sygdomme ind i Den Europæiske Union (EU), gælder der strenge regler for indførsel af visse animalske- samt planteprodukter til EU. Reglerne gælder ikke for transport af animalske produkter mellem de 27 EU-lande indbyrdes eller for animalske produkter, der kommer fra Andorra, Liechtenstein, Norge, San Marino eller Schweiz.

Alle animalske produkter, der ikke overholder disse regler, skal afleveres ved ankomsten til EU til officiel bortskaffelse. Hvis man ikke deklarerer sådanne varer, kan der pålægges en bøde eller iværksættes retsforfølgelse.

Læs nærmere om regler og betingelser for animalske produkter i nedenstående links:

Fødevarestyrelsen bilag IIIa

Fødevarestyrelsen bilag IIIb

Fødevarestyrelsen bilag IV

Læs nærmere om regler og betingelser for planteprodukter i nedenstående links

Fødevarestyrelsen bilag V

Fødevarestyrelsen bilag VI