Pilgrimsrejse til Israel-Palæstina

Rejsebeskrivelse

16. - 25. marts 2021. 'Landet, hvor kilderne sprang!' Sådan lyder titlen på en gammel rejsebeskrivelse fra Israel-Palæstina. Herfra sprang kilderne til tre store verdensreligioner - til jødedommen, kristendommen og islam, og herfra springer de stadig. Det er dette land, vi skal besøge!

Denne rejse er først og fremmest rettet mod de kristne kilder. Områderne i Israel-Palæstina spiller en stor rolle, når vi læser de bibelske tekster, og når vi forholder os til det kristne trosunivers. På samme måde som vi selv er præget af den natur og de omgivelser, vi er vokset op i - af lys og farver, af synsindtryk, lyde og dufte, - har de bibelske personer også været det, og det har præget de hændelser og stemninger, vi læser om. Når vi vil leve os ind i teksternes virkelighed og forbinde den med vores eget liv og sanser, er det derfor en stor hjælp at kende til de fysiske omgivelser, som teksternes liv udspiller sig i.                             

'Stormen på søen' bliver mere virkelig for den, der har stået ved bredden af Genesaret Sø og set, hvor stor søen egentlig er, og hvor høje bølgerne kan blive. Oplevelsen af ’Forklarelsens Bjerg’ og betagelsen af udsigten derfra giver nye aspekter til fortællingen om Jesu forklarelse. I Jerusalem er det på samme måde – at gå ad Via Dolorosa, ’smertens vej’, hvor Jesus gik med korset, er gribende, også selv om gaden dag ligger i et højere niveau end på Jesu tid, og selvom turister og handlende hele tiden prøver at aflede pilgrimmens opmærksomhed. For den, der giver sig tid til at dvæle ved de bibelske steder, er det muligt at opleve stemninger og følelser, der gør de gamle hændelser nærværende og konkrete.

Denne pilgrimsrejse har som mål at skabe et møde med den bibelske virkelighed. På rejsen vil vi besøge de væsentligste kristne kilder såvel i Jerusalem som i Galilæa, og rejsen vil være centreret om den kristne baggrund. Det betyder, at der er mange spændende ting i landet, som vi ikke får at se – men til gengæld får vi fordybelsen på de bibelske steder. Der vil være pilgrimsvandringer undervejs, således at vi vil komme gående til de fleste af de hellige steder, og i Galilæa vil flere af vandringerne føre os gennem natur langs med Genesaret Sø. Ad Via Dolorosa vil vi gå korsvejsvandring - en pilgrimsvandring med stop i de små kapeller, der er indrettet over 'stationer' – steder, hvor Jesus standsede. For de, som ikke er godt gående, vil der være mulighed for at køre i bus til de fleste af pilgrimsstederne, dog ikke i Jerusalem.

I Jerusalem skal vi bo lige uden for den gamle bydel tæt på stederne, hvorfra kilderne sprang. I Galilæa bor vi på et kibbutzhotel ved bredden af Genesaret Sø, hvilket vil give os tæt kontakt med stemningen der. Vi besøger også Betlehem, Nazaret, ’Forklarelsens Bjerg’ og mange andre steder. Undervejs fra Jerusalem til Galilæa vandrer vi et stykke ud i ørkenen til et ortodokst kloster, St. Georgs Kloster, grundlagt i år 420 af syriske eremitter. Det er bygget over stedet, hvor profeten Elias ifølge overleveringen skjulte sig og morgen og aften blev fodret af ravne, og hvor Marias far, Joakim, sørgede over, at han var barnløs.                                                     

Hver dag vil der blive holdt andagt med refleksion og meditation, og på de hellige steder vil der være stilhed og fordybelse. Undervejs vil der være fælles ”samlinger” med samtaler og mulighed for spørgsmål og for at dele det, vi har oplevet.

Deltagelse kræver kun lyst – og nogenlunde gode gåben.

Print Tip en ven


Send side til venProgram og praktiske oplysninger

 • Program (10 dage)

  Dag 1: Afrejse
  Vi flyver direkte til Tel Aviv fra Københavns Lufthavn. Vi lander i Tel Aviv om eftermiddagen.

  Når alle formaliteter er på plads, og vi har fået vores bagage, mødes vi med vores guide og kører derefter til Jerusalem. Her skal vi bo lige uden for den gamle bydel. Inden aftensmaden på hotellet er der tid til en lille gåtur i byen.

  Efter aftensmaden mødes vi til nærmere information om rejsen og dens indhold, og da det er fredag aften og sabbattens begyndelse, går vi en lille tur til Grædemuren for at se på det folkeliv, som udspiller sig der. (-/-/A)

  Dag 2: Betlehem og Bethesda Dam
  Dagens tema: Jesu fødsel og steder i Jerusalem, der er relateret til Jesu liv. 

  Efter morgenmaden og morgenandagten kører vi til Betlehem for at besøge Fødselskirken og Hyrdernes Mark. Frokost spiser vi i et beduintelt (ikke inklusiv).

  For foden af Oliebjerget ligger Marias Gravkirke, hvor der også er et lille kapel for hendes forældre, Joakim og Anna. Efter et besøg i kirken fortsætter vi ind gennem Løveporten – eller Stefanusporten - og ind i den gamle bydel, hvor vi besøger St. Annas Kirke og Bethesda Dam. St. Annas Kirke er dedikeret til Anna, Marias mor, og den er bygget over hulerne, hvor Maria ifølge traditionen blev født.

  Herfra går vi samlet - eller frit, som man ønsker det - gennem den gamle bydel til hotellet og aftensmaden. Efter aftensmaden er der samling.  (M/-/A)

  Dag 3: Nadversalen, Hanegalskirken, Getsemane og Via Dolorosa
  Dagenstema: Jesu lidelse og død. Dagen begynder med morgenmad og andagt.

  Derefter går vi til Zionporten, som ligger tæt ved ypperstepræsten Kajfas’ hus. Her besøger vi Nadversalen, hvor Jesus spiste det sidste måltid med sine disciple, og Hanegalskirken, som ifølge traditionen er bygget over stedet, hvor Peter fornægtede Jesus. Herfra går vi i stilhed til Getsemane Have for at fordybe os i stemningen der og for at besøge Alle Nationers Kirke.

  Efter frokost skal vi gå korsvejsvandring ad Via Dolorosa. Vi skal følge Jesu lidelsesvej og gøre stop i de små kapeller, der er bygget over stederne, hvor Jesus standsede undervejs. Vandringen slutter på Golgata i Gravkirken.

  Derefter er der formodentlig lidt tid på egen hånd, inden vi mødes på hotellet til aftensmad og kort samling. (M/-/A)

  Dag 4: Gravkirken, Gordons Gravhave og Oliebjerget
  Dagens tema: Jesu opstandelse og Himmelfart.

  Tidligt om morgenen vil vi – som kvinderne i evangeliernes opstandelsesberetninger – gå til gravkirken og ind i graven.
  Efterfølgende er der morgenmad på hotellet.

  Vi går til Gordons Gravhave, opkaldt efter den britiske general, der i slutningen af 1800-tallet udgravede haven. Her findes en gravhule, som er hugget ind i klippen, og som af nogle betragtes som Jesu grav. Den store sten, der har dækket indgangen til graven, er rullet fra, og det er muligt at komme ind i graven. Besøget giver billeder fra evangeliernes fremstilling af Jesu korsfæstelse og opstandelse. I Gravhaven holder vi nadvergudstjeneste, og bagefter taler vi sammen om opstandelsens virkelighed.

  Fra Gravhaven vandrer vi op ad Oliebjerget og besøger undervejs kapellet Dominus Flevit og Pater Noster-kirken for at slutte ved Himmelfartshelligdommen - stedet, hvorfra Jesus ifølge traditionen for til himmels. Aftensmad på hotellet og tid til en lille aftenvandretur.  (M/-/A)

  Dag 5: Fra Jerusalem til Galilæa.
  Kufferterne skal pakkes, og vi skal forlade Jerusalem. Lidt uden for Jerusalem gør vi holdt i Bethania. Her boede Martha, Maria og Lazarus, og her opvækkede Jesus Lazarus fra de døde. Vi besøger kirken, der er bygget over de tre søskendes hus, samt Lazarus’ grav.

  Bussen kører derefter gennem Judæas ørken mod Jeriko. Vi kører fra cirka 700 meter over havets overflade til cirka 300 meter under havets overflade gennem en gold stenørken, som kun befolkes af nomader, der bor langs med vejen og passer deres dyr. Undervejs besøger vi St. Georgs Kloster, der er hugget ind i bjerget. Klostret blev først grundlagt i år 420, senere forladt og derefter i 1901 taget i brug igen og restaureret. I dag bebos klostret af græsk-ortodokse munke, der venligt tager imod besøgende. Vi skal vandre ud til klostret, hvor vi besøger stedets to kirker og mediterer i Elias’ hule. For de, der ikke har stærke ben, er det muligt at blive transporteret på æselryg (ikke inkluderet i prisen). I Jeriko passerer vi Zakæus-træet på vej til udgravningerne af Jerikos mure.

  Efter frokost fortsætter vi til stedet ved Jordanfloden, hvor Johannes Døber virkede – og døbte, inden vi kører mod nord gennem Jordandalen.

  Vi skal bo på et kibbutzhotel tæt ved Genesaret Sø og nyde vores aftensmad med udsigt over søen. (M/-/A)

  Dag 6: Nazaret og Tabor Bjerg
  Temaet for alle dagene i Galilæa er mødet med Jesu liv og hans samvær med disciplene.

  Efter måske et morgenbad i Genesaret Sø, morgenmad og andagt besøger vi Nazaret - byen, ”hvor det hele begyndte”. Vi går en pilgrimsvandring gennem byen, hvor vi først besøger den ortodokse bebudelseskirke og derefter den katolske. Vi skal fordybe os i det under, at ”en jomfru blev frugtsommelig”. I den katolske kirke skal vi igennem utallige billedfremstillinger af Maria se, hvordan alle folkeslag afbilleder hende som en spejling af deres egen fysiske natur, så hun ligner dem. I kirkens krypt ser vi resterne af det, som ifølge traditionen har været Jesu hjem. Undervejs til Nazaret passerer vi Kana, hvor Jesus forvandlede vand til vin.

  Fra Nazaret kører vi til Tabor Bjerg, hvor Jesus viste sig i forklaret skikkelse for Peter, Jakob og Johannes. Vi går det sidste stykke til helligdommene på bjergets tinde, og undervejs holder vi andagt med udsigt over dalen. 

  Sidst på eftermiddagen kører bussen tilbage til vores hotel. (M/-/A)

  Dag 7: Betsajda, Tabgha, Magdala og sejltur
  Denne dag begynder efter morgenmad og andagt med en køretur langs østsiden af Genesaret Sø til Betsajda, en lille fiskerlandsby ved søens nordlige bred. Fra denne by stammer apostlene Peter, Andreas og Filip, og i byen og omegnen udførte Jesus flere af sine mirakler, blandt andet helbredte han en blind mand. Betsajda er i dag ved at blive udgravet, og det er muligt at vandre ad de gamle gader. Udgravningen af byen begyndte i 1990 og fortsætter stadig.

  Efter besøget i Betsajda går turen til Tabgha, hvor Jesus mættede 500 mænd med to fisk og fem brød. Vi fortsætter til byen Magdala, hvor Maria Magdalena kom fra. Her besøger vi en nyopført og meget smuk kirke. Der spises også frokost i dette område (ikke inklusiv).

  Inden vi kører tilbage til vores hotel, er dertid til en sejltur på søen. (M/-/A) 

  Dag 8: Kapernaum, Saligprisningernes Bjerg og Tabgha
  Efter morgenmaden kører vi igen til nordsiden af Genesaret Sø til De Hellige Apostles Kirke, hvor vi holder vores morgenandagt i de smukke omgivelser uden for kirken. Kirken er græsk ortodoks, den er simpel men betagende, og efter andagten vil vi se kirken. Fra kirken udgår en sti, som vi vil vandre ad til Kapernaum, en vigtig by i Jesu liv. Her boede han en tid, hvor han underviste og helbredte. I byen findes der mange ruiner fra Jesu tid. Blandt andet et fattigmandshus, som er fremstillet af forhåndenværende materialer. Over huset er der bygget en oktogonal, byzantinsk kirke, og det har affødt formodninger om, at det oprindelige hus var Peters. I 1990 blev der over hus og kirke opført en moderne kirke.

  Fra Kapernaum vandrer vi videre op ad Saligprisningernes Bjerg, hvor vi nyder den smukke udsigt over søen og spiser indkøbt frokost. Derefter skal vi se kirken og holde en andagt, hvor saligprisningerne vil blive læst.

  Fra Saligprisningernes Bjerg går vi ned til St. Peters Kirke, som i 1934 blev opført på ruinerne af en tidligere kirke fra 300-tallet. Her åbenbarede Kristus sig ifølge Johannesevangeliet for sidste gang for disciplene, holdt måltid med dem og forløste Peter fra svigtet ved fornægtelsen.

  Herfra kører bussen os tilbage til hotellet. (M/-/A)

  Dag 9: Vandring fra Tiberias til Yardenit
  Dagen begynder med morgenmad og andagt.

  Det vigtigste programpunkt på denne dag er besøget ved dåbsstedet Yardenit, hvor mange lader sig døbe. Med bussen kører vi til Tiberias for at gå pilgrimsvandring til dåbsstedet. Vi går gennem landskabet ovenover Genesaret Sø; det meste af vejen er der en storslået udsigt. Ved dåbsstedet holder vi en lille andagt. De, der ikke ønsker at gå, kan blive kørt direkte til dåbsstedet.

  Eftermiddagen er fri til afslapning på hotellet eller til at tage ud på egen hånd. Efter aftensmaden er der samling og fælles samvær.  (M/-/A)

  Dag 10: Hjemrejse
  Dette er rejsens sidste dag, og vi skal snart flyve tilbage til Danmark.

  Vi kører mod vest fra Galilæa og ud mod Middelhavet. Her kan vi se de mange byer og høje huse, som er vokset frem siden den jødiske stats fødsel i 1948.

  I lufthavnen er der igen formaliteter, som kan tage tid, inden vi sætter os i flyet for at flyve tilbage til Danmark. Vi flyver direkte til København fra Tel Aviv, hvor vi lander ud på aftenen. (M/-/-)

  Saligprisningernes Bjerg. Rejser til Israel-Palæstina. Unitas Rejser

  På vandring med Lene Højholt. Rejser til Israel-Palæstina. Unitas Rejser

  Magaan Kibbutz Hotel. Rejser til Israel-Palæstina. Unitas Rejser

  Skt. Georgs Kloster. Rejser til Israel-Palæstina. Unitas Rejser

  Vandring med Lene Højholt. Rejser til Israel-Palæstina. Unitas Rejser

  Getsemane have. Rejser til Israel-Palæstina. Unitas Rejser

 • Praktiske informationer

  Måltider
  De inkluderede måltider er hver dag markeret med M = morgenmad, F = frokost
  og A = aftensmad. Er måltidet ikke inkluderet, markeres dette med -.

  Klima
  Der kan forventes temperaturer på cirka 18-23°C om dagen. Nattemperaturer omkring 10-15 °C.

  Påklædning
  Godt fodtøj, badetøj inkl. håndklæde, let sommertøj og en jakke eller lignende
  til aftenerne. Eventuelt en solhat og badesko. Ved besøg i kirker og hellige steder, skal skuldre og knæ være dækket både for mænd og kvinder

  Overnatning
  På turistklasse hoteller med bad og toilet på værelset.

  Obligatorisk sygdoms- og hjemrejseforsikring
  Har du ikke det Blå EU sygesikringskort eller rejser du udenfor dækningsområdet, kræver vi, at du har en rejseforsikring som minimum dækker sygdom og hjemtransport. Ved tilmelding skal du oplyse os, dit forsikringsselskab samt policenummer.

  Hvor går rejsen hen?
  Det fysiske landområde, som vi ofte betegner ’Det Hellige Land’, har mange kombinationer af betegnelser, fra gammel eller nyere tid. ’Israel’ er den oprindelige bibelske betegnelse for den nordlige del af Palæstina. Siden 1948 har betegnelsen været anvendt om staten Israel.  ’Palæstina’ har siden Romertiden været betegnelsen for landområdet mellem Middelhavet og dele af det nuværende Jordan, Syrien og Libanon. I dag benævnes dette område som ’Selvstyreområdet’ og dækker blandt andet Vestbredden (Østjerusalem, Betlehem, Jeriko, Hebron, Qumran, Jordandalen og Dødehavet).

  De fleste gæster lander i Tel Aviv i Israel og besøger Old City i Jerusalem (opdelt i fire kvarterer: armensk, arabisk, jødisk og kristent) samt et eller flere af de palæstinensiske selvstyreområder. Derudover besøger mange ofte Golanhøjderne i det nordøstlige hjørne. Visse seværdigheder og kibbutzer på Vestbredden kan være ejet af israelere, hvoraf nogle er bosættere.

  Valuta
  I kontant valuta: Israelske shekel og/eller US Dollar. Shekel skal bestilles i banken i god tid. Kreditkort kan ligeledes anvendes på hoteller og i enkelte butikker. Hvis en hel gruppe skal hæve penge i automater, tager dette lang tid, og derfor anbefaler vi at medbringe rede penge.

  Vaccinationer
  Ved indrejsen er der ikke nogle generelle krav om vaccine.

  Vi anbefaler at kontakte egen læge, Seruminstituttet www.ssi.dk eller Rejsemedicinsk klinik i Aarhus eller Odense i god tid inden afrejse for
  oplysning om evt. særlige krav eller anbefalinger af vaccine.

  Læs mere om anbefalingerne på Statens Serum Instituts hjemmeside - Klik her.

  Visumkrav
  For danske statsborgere med dansk pas gælder følgende krav for opnåelse af visum: Pas skal være gyldig minimum 6 måneder efter hjemrejsedato. Der skal ikke søges visum til Israel, hvis man besøge Israel maksimalt 90 dage.

  Læs mere om visumregler til Israel - Klik her

  Ved indrejse til Palæstina gælder de samme pas- og visumregler, som ved indrejse til Israel.

  Bevægelse og mobilitet
  Rejsen foregår i varieret terræn med forskelligt underlag, niveauforskelle mv., og egner sig for selvhjulpne godt gående.

  Drikkepenge
  Hvis måltiderne er inkluderet i prisen og på forhånd betalt af Unitas Rejser, er drikkepenge herfor indregnet. Drikkepenge i forbindelse med køb af drikkevarer er ikke inkluderet. Drikkepenge til chaufføren og lokale guider betales samlet af rejselederen.

  Forbehold
  Der tages forbehold for ændringer i programmet. Alle vore rejser evalueres og forbedres løbende på baggrund af vore rejselederes og deltageres tilbagemeldinger. Af denne årsag kan der være ændringer i programmet, fra rejsen blev købt, til den finder sted. Lokale forhold kan medføre, at vi under rejsen er nødt til at ændre indholdet eller rækkefølgen herpå. Vores mål er, at deltagerne får den bedst mulige rejse.

  Almindelig betingelser
  Rejsen er underlagt Unitas Rejsers almindelige betingelser vedrørende pakkerejser, som af deltagerne bør læses før jeres endelig bestilling.
  Betingelserne fremsendes gerne på mail eller kan læses ved at klikke her

 • Priser

  Forventet pris per person kr. 18.195,-

  Rejsen gennemføres ved minimum 20 deltagere.

  På grund af COVID-19 er dette kun et foreløbig program for rejsen. Derfor er det heller ikke muligt at tilmelde sig rejsen, men muligt at komme på interesselisten for rejsen. Når Udenrigsministeriet åbner op for rejser til Israel/Palæstina, vil du få en bekræftelse på at du er tilmeldt rejsen. Når interesselisten er fyldt op med det antal
  pladser vi regner med at der er på rejsen, bliver der lavet en venteliste.

  Prisen inkluderer:

  • Dansk rejseleder
  • Dansktalende guide
  • Flytransport København - Tel Aviv t/r
  • Flyskatter
  • Bustransport
  • 9 overnatninger i delt dobbeltværelse  med bad og toilet
  • 9 x morgenmad og 9 x aftensmad
  • Udflugter og entréer ifølge programmet
  • Drikkepenge
  • Bidrag til Rejsegarantifonden

  Prisen inkluderer ikke

  • Øvrig forplejning
  • Drikkevarer
  • Forsikringer

  Eventuelle tillæg:

  • Enkeltværelse (begrænset antal) kr. 4.200,-
  • Afbestillingsforsikring ved sygdom, 6 % af prisen
  • Årsrejseforsikring (enkelt person) kr. 329
  • Årsrejseforsikring (enkeltperson o/70 år) kr. 496
  • Årsrejseforsikring (hel husstand) kr. 774

  Forsikring for afbestilling ved sygdom skal tegnes, når rejsen bestilles.

  Helbredserklæring skal sendes til Gouda for rejsende over 70 år. Der tages forbehold for ændringer i forsikringspriserne.

  Betaling og betingelser
  Depositum på 15% samt eventuelle forsikringer betales ved tilmeldingen.
  Restbetaling betales senest 60 dage før afgang.

  Overdragelse af rejsen er ikke mulig, efter udstedelse af billetten.

  Bestil rejse

Kort

Medlem

Top