#12 Forsikringer på skolerejsen

Af Unitas Rejser
Der findes mange forskellige typer forsikringer, og der er ingen grund til at være dobbeltforsikret, men absolut heller ikke underforsikret på skolerejsen. Her er en kort oversigt over de forskellige forsikringstyper, som skal med i overvejelserne, når I arrangerer en skolerejse.

Det blå kort

Rejser I enten i Norden eller indenfor EU, skal den enkelte elev have Det blå sygesikringskort med. Det gælder også oversøiske rejser, hvis I f.eks. mellemlander i et EU-land. Kortet dækker på samme vilkår, som borgerne i det pågældende land er dækket. Vær opmærksom på, at der kan være meget stor forskel på, hvad der er dækket, og hvordan I er dækket fra land til land. En ‘fælde’ ved det blå kort er, at behandlingen skal ske ved det offentlige, og det nærmeste offentlige sygehus kan nogle gange ligge langt væk fra rejsemålet. Det gælder særligt, hvis I opholder sig på øer eller på en skidestination. Uanset, hvordan I er dækket i det enkelte land, så er der ingen hjemtransport efter endt sygehusophold, hvis den planlagte hjemtransport ikke kan benyttes. Derfor er det en god idé, at overveje en rejseforsikring.

Læs mere om Det blå kort her

Rejseforsikring på skolerejsen

Selvom Det blå kort dækker indenfor EU-landene, er det stadig vigtigt at overveje en rejseforsikring. Der er nemlig en række ting, som kortet ikke dækker. Det er vigtigt at have en hjemrejseforsikring med ledsagelse og tilkaldelse på plads. Tilkaldelse dækker, at elevens forældre kan komme til sygehuset på forsikringens regning og følges med patienten hjem. Der findes mange varianter af rejseforsikringer. Nogle forældre har en helårsrejseforsikring, som dækker hjemmeboende børn. Her kan der dog være en faldgruppe for efterskoleelever, hvor det kan være en god idé at tjekke op med det enkelte forsikringsselskab.

Rejser uden for for EU, er det endnu vigtigere med en forsikring. Der er nemlig ikke andre til at dække lægebesøg og evt. sygehusophold end én selv, hvis uheldet er ude. Ved nogle forsikringsselskaber er det ofte nødvendigt at købe et tillæg eller en særlig rejseforsikring for at være dækket uden for EU-landene.

Er læreren forsikret på skolerejsen?

Bemærk, at forsikringsselskaberne i mange tilfælde skelner mellem, om man er på arbejde eller ej. Lærerne på skolen er lønnet og dermed på arbejde, så det kan være, at der skal en anden forsikring til. Kontakt eget forsikringsselskab.

Skole- og ungdomsrejseforsikring

Nogle skoler foretrækker at tegne en fælles skole- og ungdomsrejseforsikring for hele gruppen, når de tager afsted på en skolerejse. På den måde er alle elever dækket under de samme vilkår, og hvis uheldet er ude, er det nemmere for læreren at håndtere situationen og vide, hvor man skal ringe hen, fremfor at stå med 20 forskellige telefonnumre på 20 forskellige forsikringsselskaber. Det giver en tryghed for læreren, som har ansvaret for en større gruppe unge mennesker på skolerejsen.

Unitas Rejser samarbejder med Gouda Rejseforsikring, som tilbyder en skole- og ungdomsrejseforsikring. Rejseforsikringen fungerer som en gruppeforsikring, hvor det er et krav, at gruppen består af minimum 10 personer, og at alle forsikringstagere vælger den samme dækning.

Forsikringen dækker bl.a. sygdom og hjemtransport, så eleven kan blive behandlet og komme hjem til Danmark igen, uden at det skal koste en formue. Gouda tilbyder også 24 timers lægevagt, hvor I kan ringe til kompetente læger i Danmark, som f.eks. kan hjælpe med dialog og forståelse af, hvad de udenlandske læger siger. Gouda fungerer generelt som bindeled mellem patient, læger og pårørende derhjemme. Hvis behandlingen varer mere end tre dage, dækker forsikringen også transporten for tilkaldelse, så forældrene kan komme frem til deres barn.

Særlige forsikringer ved ski- og adventureture?

Hvis I benytter Goudas skole- og ungdomsrejseforsikring, dækker den alle adventureaktiviteter. Det har ingen betydning, om I dyrker rapelling eller riverrafting. Hvis I tager på skitur, kræver det til gengæld, at I køber et skitillæg. Herefter vil skiskader være dækket som alle andre skader.

Ulykkesforsikring på skolerejsen

Der indgår ikke en ulykkesforsikring i Goudas skole- og ungdomsrejseforsikring. Behandling og sygetransport vil være dækket på stedet, hvis uheldet er ude, men forsikringen dækker f.eks. ikke varige mén. Tjek derfor med eget forsikringsselskab, hvordan elever eller lærere er dækket på en skolerejse. Hvis ikke, er det muligt at købe et tillæg til skole- og ungdomsrejseforsikringen hos Gouda.

Ansvarsforsikring på skolerejsen

Hvis en elev ødelægger noget på skolerejsen, f.eks. et fjernsyn, indgår der også en ansvarsforsikring i skole- og ungdomsrejseforsikring, som vil dække erstatningen, alt afhængig af om det er mere eller mindre forsætteligt.

Elever uden dansk statsborgerskab på skolerejsen

Hvis en elev af en eller anden grund ikke kan bestille det blå sygesikringskort, er det muligt via Goudas skole- og ungdomsrejseforsikring at tilkøbe en udvidet Europadækning. Det koster ca. 2 kr. om dagen for den enkelte elev, dog forudsat at vedkommende har det gule sygesikringsbevis. Det kan eksempelvis være en elev fra Sydamerika, som har fået tildelt det gule sygesikringsbevis midlertidigt i et år. Men han kan ikke bestille Det blå kort, da man f.eks. skal opholde sig længere tid i landet for at være en ’EU-borger’, og derfor kan eleven ikke få de samme vilkår. Hvis eleven ikke har det gule sygesikringsbevis, skal der en helt særlig forsikring til. Kontakt rejsebureauet, hvis det er tilfældet.  

Sygdomsafbestillingsforsikring på skolerejsen

Sygdomsafbestillingsforsikring dækker tabet, hvis en elev eller familie af eleven bliver syg, og vedkommende ikke kan deltage på skolerejsen og må melde afbud. Bestiller I skolerejsen igennem et rejsebureau, skal denne forsikring tegnes og betales senest sammen med depositummet. Prisen er 6 % af rejsens pris, dog skal eventuelle liftkort, skileje mv. ikke medregnes. Forsikringen dækker fra tegningstidspunktet og frem til afgang. Jo nærmere afgangen man er, des dyrere er en afmelding, men hvis afmeldingen skyldes pludselig sygdom, forværring eller skade, så refunderes det tabte.  

Hvis lærer eller nøgleperson bliver syg

Hvis I er en skoleklasse, hvor læren typisk er nøgleperson for at rejsen kan gennemføres, kan I tegne en tilsvarende sygdomsafbestillingsforsikring, hvor prisen er 8 % af rejsens pris. Hvis nøglepersonen bliver syg, kan hele klassen således melde fra.

Udbydere af aktiviteter, busselskab osv.

Bestiller I skolerejsen gennem Unitas Rejser, skal I ikke bekymre jer om, hvorvidt I er dækket, hvis der sker noget med udstyret på rejsemålet i forbindelse med forskellige aktiviteter eller eksempelvis under busturen. Unitas Rejser samarbejder kun med leverandører, som har forsikringer og sikkerhedsreglerne i orden. Så hvis en cykel eksempelvis bliver beskadiget på en adventuretur, er det leverandørens forsikring, som dækker erstatningen.

Unitas Rejser har den obligatoriske ansvarsforsikring for rejsebureauer. Denne forsikring træder i kraft i forbindelse med erstatningsansvar jf. Loven om Pakkerejser.