Sydafrika: Skolerejse med dannelsesperspektiv

Unitas Rejser har været på studietur i Sydafrika og besøgt YMCA med fokus på et udvidet samarbejde om skolerejser. I sporene efter apartheid arbejder YMCA med at skabe rum og plads for unge til at udfolde sig på tværs af skel og baggrund. Rejser din skole med et dannelsesperspektiv for øje, vil en studietur til Sydafrika give eleverne unikke muligheder for relationer, kulturforståelse, refleksion og forudsætninger for at sætte eget liv i perspektiv.
Svedperlerne springer frem på arme, ben og pandebrasken i det lavloftede og tætte lokale i et etagebyggeri i centrum af Durban, Sydafrikas tredjestørste by. I en halvcirkel på gulvet står tyve unge. I det ene øjeblik vugger de i fælles korsang fra side til side, mens de på skift fremfører små monologer i midten - i det næste bryder de til en hastig trommerytme ud i en energisk dans med store sving med benene og højlydte tramp i gulvet.

Se programforslag: Studietur til Sydafrika

Formen er typisk sydafrikansk; sang, dans og bevægelse hører notorisk sammen her på kanterne. Men optrinnet er også unikt. Monologerne er ikke taget ud af en drejebog eller et manuskript, men inspireret af de unges egne oplevelser af at vokse op i et land og et samfund, der nu og førhen præges af stærke fællesskaber og tilhørsforhold, men også af store skel mellem befolkningsgrupper.

Det er den virkelighed, som YMCA Sydafrika tager del i. Fra foreningsbygningens øverste etage kan man se ud over Afrikas største og travleste industrihavn, hvor der hver dag udveksles varer for enorme summer. Gaden foran bygningen er derimod et ubekvemt, men yndet sted at søge hen om natten for de mange, der må leve på gaden. De er en del af det fattige Sydafrika, hvor halvdelen af de unge er arbejdsløse, og hvor samfundets nederste lag, trods afskaffelsen af apartheid for over 20 år siden, udgøres af et stort sort flertal.

Et skub på vejen

I YMCA i Sydafrika forsøger man at rette op på netop de skævvridninger og skabe muligheder for alle på tværs af uligheden. For de yngste aldersgrupper laver de frivillige i YMCA lege og lektiehjælp efter skoletid for børn, der ikke har de samme forudsætninger som deres jævnaldrende. For eksempel på grund af udbredelsen af HIV og Aids, som gør, at mange må leve uden den ene eller begge af deres forældre.

For de unge, der lever på gaden, hvor mange også er afhængige af stoffer, forsøger YMCA at få dem inden døre og gennem kursusforløb at gøre dem bevidste om, at de, også selvom de er havnet i en skidt situation, har mulighed for at bryde mønstret og komme i job og uddannelse. At det kan lade sig gøre, er der talrige beviser på i foreningen. Det handler om at give dem mod til at tage hånd om deres egen fremtid. Det samme er målet for dem, der er havnet i kriminalitet og fængsel, hvor der er etableret et tæt samarbejde mellem organisationens 'Y-Justice' og de lokale myndigheder.

Fitness og kreativ dans

YMCA i Sydafrika sigter bredt. I foreningsbygningens stueetage i Durban er det nye fitnesscenter 'Y-Fit' et eksempel på en aktivitet, der skal gøre YMCA attraktiv og kendt for den brede befolkning. Det skal være et trygt sted at komme, og det skal give unge muligheden for at dyrke deres interesser og være sammen vennerne uden at skulle kigge sig over skulderen. Et andet er 'Y-Arts', der skal give de unge en platform for at udtrykke sig gennem kunstnerisk sang og dans. Her er det dog kun de mest talentfulde, der bliver optaget i gruppen, som også tæller studerende på universitetet.

Den røde tråd i YMCA Sydafrika består i at være til stede, hvor børn og unge mennesker har et behov og en mulighed for at flytte sig i en ny retning på tværs af de skel, der også i dag præger landet. Hvad enten det så er gennem musik, lektiehjælp eller uddannelse og job. Kristendommen er grundlaget for det hele, men tilgangen er, at YMCA ikke skal være en organisation forbeholdt de kristne, men en kristen organisation for alle.

På grund af dets mangfoldighed går Sydafrika også under navnet, Regnbuenationen. Den betegnelse matcher det sydafrikanske YMCA med mange forskelligartede tilbud til børn og unge i det store land.

Skolerejse med dannelsesperspektiv

Det er svært ikke at forestille sig, hvordan man kan give eleverne stof til eftertanke ved et besøg i Sydafrika. Et land, hvor der ikke altid venter guld for enden af regnbuen. Det er en oplagt destination for studieturen, som har et dannelsesperspektiv for øje. Det kan være for hele skolen såvel som et linjefag. I samarbejde med YMCA kan vi danne rammer, hvor eleverne har mulighed for at møde sydafrikanske unge. En musiklinje vil med fordel kunne lave et samarbejde om musik og dans med 'Y-Arts', og i de tilfælde, hvor rejsen har særlig fokus på det samfundsfaglige, vil et møde med 'Y-Justice' kunne belyse nogle af hverdagens udfordringer for de udsatte i Sydafrika.

Et tema for skolerejsen kunne meget oplagt være Apartheid, hvor man følger Mandelas fodspor. Programmet vil typisk indeholde et besøg i Soweto i Johannesburg, Apartheid Museum, Constitution Hill og besøg på Liliesleaf Farm, det hemmelige hovedkvarter for ANC's militære gren. Studieturen kan suppleres med et par dage i en nationalpark med mulighed for at opleve 'The Big Five' eller action aktiviteter som for eksempel rafting eller klatring. Der er gode overnatningsmuligheder i og omkring YMCA's lokaliteter, fra lejrpladser på stranden til kollegieværelser og hostels.

I slutningen af maj 2015 var repræsentanter og frivillige fra KFUM/KFUK og Unitas Rejser på inspirationstur hos YMCA i Sydafrika med hensigten om at skabe et bånd mellem organisationerne i de to lande.

Se et udvalg af studieture og skolerejser