Unitas Rejsers Klimatræer

Unitas Rejser tilbyder at formidle jeres CO2 kompensationsbeløb til Unitas klimatræer og Folkekirkens Nødhjælp

Når I bestiller en rejse hos Unitas Rejser, har I mulighed for at kompensere for den CO2, der udledes via transport i forbindelse med rejsen. Det sker via Unitas Rejser og Folkekirkens Nødhjælp, der sikrer at kompensationen suppleres af bidrag til klimatilpasning og nødhjælp.

Når I CO2-kompenserer via Unitas Rejser og Folkekirkens Nødhjælp, bliver der plantet træer i Uganda som kan optage og binde CO2 svarende til udledninger i forbindelse med jeres rejse.

Derudover bidrager I til arbejdet med klimatilpasning og klimanødhjælp til verdens fattigste, hvor klimaforandringerne allerede har sat sine spor. Kompensationen har derfor både et socialt og et klimamæssigt element.   

Læs brochuren om Go Green CO2 kompensation.

Go Green Forside

Baggrund                       

En tredjedel af verdens befolkning risikerer at leve med temperaturer om minder om Saharas ørken om blot 50 år, og man forudser at særligt folk fra verdens fattigste lande drives på flugt som følge af klimaforandringerne.

Vi ved at klimaforandringerne særligt rammer verdens fattigste lande. Det gør de blandt andet på grund af nye vejrforhold som længere tørkesæsoner og skiftende regnsæsoner, og fordi disse lande har alt for få ressourcer til at tilpasse sig nye vejrforhold. Det går udover manges levegrundlag – f.eks. landbrug – og adgangen til fødevarer.

Når I kompenserer jeres rejse via Unitas Rejser og Folkekirkens Nødhjælp bidrager I til:

CO2-kompensation via træplantning

Der plantes træer i Uganda, svarende til den mængde CO2, der skal kompenseres for. Træer giver skygge, frugter og er en vigtig indtægtskilde. Træerne bliver plantet i Uganda i samarbejde med lokalbefolkningen, der nyder træernes fordelen.

Klimatilpasning

Når I kompenserer jeres rejse bidrager I samtidig til klimatilpasning.

Særligt verdens fattigste lande mærker klimaforandringerne, men desværre er det også dem, der har færrest ressourcer til at modstå dets konsekvenser. Derfor er tilpasning en afgørende del af kampen mod klimakrisen.

Bidraget til klimatilpasning indebærer blandt andet hjælp til nye klimaresistente afgrøder, der kan klare nye vejrforhold, og vejrvarslingssystemer, diger og kanaler, der kan modvirke oversvømmelser som skader bebyggelse og landbrug.

Nødhjælp til når klimaskabte katastrofer rammer

Kompensationsordningen via Folkekirkens Nødhjælp bidrager derudover til nødhjælp, der hvor klimarelaterede katastrofer rammer. Man oplever desværre hyppigere forekomster af katastrofer tørke og oversvømmelse, der har enorme konsekvenser for de områder de rammer. 

I kan bidrage positivt til miljøet ved at reducere forbruget af vand, varme og elektricitet, når man rejser. Undgå fx. at tage lange bade, og lad ikke vandet løbe, når I børster tænder og husk at slukke lyset, når I forlader hotelværelset. Aircondition bør ligeledes slukkes, når den ikke er nødvendig.         

Mange steder kan man bede om ikke at få skiftet sengetøj og håndklæde hver dag. Du kan også medbringe din egen genbrugelige drikkedunk og taske for at undgå plastik forurening.

FKN - Unitas skov

FKN - Unitas skov