Go Green - Rejs ansvarligt

Unitas Rejser tilbyder at formidle jeres Co2 kompensationsbeløb til Greenseat.

Greenseat arbejder med bæredygtig energi i udviklingslandene

Læs brochuren omkring nogle af Greenseats projekter samt omkring Co2 kompensation. 

Klik her og lær mere om ét af Greenseats projekter (The Stove Project i Uganda).

Go Green Forside

 

Hvorfor GreenSeat

Gennem GreenSeat CO2-kompensation sikrer du, at drivhusgasniveauerne i atmosfæren ikke stiger. GreenSeat giver adgang til bæredygtig energi i udviklingslandene. Vores projekter reducerer ikke kun CO2-udledningen, men forbedrer samtidig levestandarden for husholdninger i udviklingslande.

Baggrund

Næsten 3 milliarder mennesker i verden tilbereder dagligt mad over åben ild. Kullet eller træet, der anvendes, frigiver giftstoffer, røg og drivhusgasser som CO2 og metan. De er begge ansvarlige for klimaændringer. Næsten 2 millioner mennesker dør årligt af sygdomme, der er forårsaget af indånding af røg i deres huse.

I Afrika har 94% af landdistrikterne ingen adgang til gas og elektricitet. Afskovning betyder, at jorden mister evnen til at bevare vand, hvilket forårsager erosion. Dette har en negativ indvirkning på landbruget. Alle disse faktorer gør fattigdommen i Afrika endnu værre. Familier i Afrika bruger op til 15% af deres indkomst og 6 timer om dagen til at lede efter brænde. Madlavningen er ineffektiv og giver sundhedsproblemer. Tiden vil være givet bedre ud ved at tage sig af andre huslige gøremål, arbejde med afgrøder, et lønnet job og / eller tage sig af sine børn. Børnene arbejder hjemme, i stedet for at gå i skole.

Komfur

Dette projekt har til formål at bekæmpe klimaændringer og hjælpe med at forbedre forholdene for lokalbefolkningen. I samarbejde med lokalbefolkningen er der udviklet effektive komfurer som også de fattigste husstande har fået adgang til. Produktionen og salget af disse komfurer foregår overalt i Uganda. Projektet støtter et stort netværk af lokale iværksættere med at etablere en bæredygtig forsyningskæde til gavn for miljøet og deres økonomi. Der gennemføres regelmæssige marketingkampagner for at skabe opmærksomhed og øge efterspørgslen efter de effektive kogeovne. Indtægter fra salg af CO2-kompensationer bliver investeret i projektet for at skalere det op og give flere mennesker adgang til ovne.

Biogas i Afrika

Bio brænderne er lavet til husholdningsbrug. Denne meget værdifulde teknik er en ren energi til madlavning og gas til belysning. Mange familier har ikke noget lys om natten eller bruger olie lamper. Bio brænderne sikrer besparelser på brændstofomkostninger og reducerer indsatsen til at indsamle brænde. Der er også færre sundhedsmæssige problemer på grund af mindre røg fra køkkenet. Brugen af biogas reducerer emissionerne af drivhusgasser betydeligt. Programmet gør det muligt for familier i Afrika at bruge den biogas, der kommer fra deres egne køer og grise, hvilket giver betydelige besparelser i brænde, petroleum og batterier. Disse penge kan investeres i uddannelse, mad og drift af gården. Kvinderne ytrer, at ”madlavning med gas er meget hurtigere”. Udvinding af biogas giver slam som landmændene er glade for: ”Slammet er en god gødning til vores ris og grøntsager”. Samlet giver disse tiltag en betydelig reduktion af CO2-udledningen.

Vindmøller i Indien

Efterspørgslen efter elektricitet i Indien er højere end den tilgængelige energi. I nogle områder er der slet ingen strøm til rådighed. Underskuddet forsøges dækket ved at øge og udvikle vedvarende energiteknologier (RETS). Vindkraft - med en andel på 70% af den samlede forsyning af RETS energi - er i de senere år blevet en succes. Der vil anslået være 84.000 job i vindenergisektoren i 2020, og dette vil vokse til 113.000 i 2030. Takket være en blanding af vindenergiprojekter i Indien, i regioner som Karnataka og Gujarat, har de lokale familier, ofte i fjerntliggende områder, nu adgang til en stabil forsyning af ren energi. Husholdningernes lave energiforbrug betyder, at et relativt højt antal husstande kan få gavn af den nye og rene energi. Virksomhederne, der producerer vindenergi, informerer offentligheden om fordelene ved denne grønne energi og energieffektiv adfærd. De bidrager også til ”samfundspleje” ved at etablere skoler og etablere sundhedsfaciliteter

Forbrug med omtanke

Du kan bidrage positivt til miljøet ved at reducere dit forbrug af vand, varme og elektricitet, når du rejser. Undgå fx at tage lange bade og lad ikke vandet løbe, når du børster tænder og husk at slukke lyset, når du forlader dit hotelværelse. Aircondition bør ligeledes slukkes, når den ikke er nødvendig. 

Mange steder kan man bede om ikke at få skiftet sengetøj og håndklæde hver dag. Du kan også medbringe din egen genbrugelige drikkedunk og taske for at undgå plastik forurening.

Vælg miljøvenlig transport

Bus og tog er de transportmidler, der forurener mindst. Uanset transportform opfordrer vi til at CO2- eller klimakompensere for rejsen hos GreenSeat på https://greenseat.nl/en/how-totravel-green/.

Eller via vores opkrævning til jer for rejsen.

 

 

Kim Frank Nielsen

Få gratis råd til rejseplanlægningen

Tag en snak om din rejse med Kim Frank Nielsen. Ring til ham på 8723 1248