Unitas Rejsers bæredygtighedspolitik

Unitas Rejser er en værdibaseret virksomhed, hvor overskuddet går til arbejde blandt børn og unge.

Vores mission

Vi udvikler og sælger rejser med oplevelser og indlevelse. Unitas Rejser er vejen til mødet mellem mennesker og kulturer.

Kunder

Vi ønsker at øge kundernes bevidsthed om bæredygtighed - socialt, økonomisk og miljømæssigt. Ansvarlig turisme vil derfor være en naturlig del af de informationer, der gives til vores kunder. Vores anbefalinger er eksempelvis at:

 • rejse med indsigt i den lokale kultur, religion og de politiske forhold med henblik på bedre kulturforståelse.
 • vælge bæredygtige alternativer, hvor det giver mening og er muligt.
 • kompensere for CO2-udledning.
 • købe lokale varer/ydelser, der er udarbejdet under ansvarlige forhold og tager hensyn til miljø og sociokulturelle forhold.
 • støtte konkrete velgørenhedsprojekter lokalt.
Vi ønsker til stadighed at forbedre vores rejser og gennemfører derfor tilfredshedsundersøgelser på alle grupperejser.

Destinationen

 • Vi har fokus på bæredygtighed, når vi i samarbejde med vores leverandører udvikler nye aktiviteter.
 • Vores pakkerejser inkluderer ikke negativt virkende aktiviteter, f.eks. elefantridning.
 • Vi støtter bæredygtige udviklingsprogrammer, fx Danmarks Indsamling.

Vi er 100% ejet af KFUM og KFUK i Danmark, og er derfor en integreret del af deres internationale samarbejde Y-Glocal. Y-Glocal er et samarbejde mellem YMCA i Cameroun, YMCA i Sydafrika og KFUM og KFUK i Danmark. De arbejder for at styrke børn og unges handlekraft og livsmod i alle tre lande gennem erfaringsdeling og tilegnelse af ny fælles viden. Det kommer til udtryk gennem frivillige lokale handlinger og aktiviteter, der støtter op om den globale dagsorden. FN’s Verdensmål giver inspiration og hjælp til at tage fat i de globale udfordringer, de kan gøre noget ved.
Læs mere her: https://www.kfum-kfuk.dk/yglocal/om-y-glocal/

Samarbejdspartnere

 • Vi vil gennem information til vores samarbejdspartnere, nye som eksisterende, øge fokus på bæredygtighed og socialt ansvar.
 • Vi vil vurdere alle nye samarbejdspartnere i forhold til bæredygtighed.
 • Vi samarbejder med partnere, der opfylder det pågældende lands love og som ikke bidrager til diskrimination, børnearbejde, korruption, dyremishandling eller sexturisme.

Internt

Vi vil øge fokus på bæredygtighed indenfor disse områder:
 • Indkøb: ved at favorisere leverandører med en bæredygtig profil.
 • Miljørigtig adfærd: beskrive og implementere en intern CSR-politik.
 • Trivsel blandt medarbejdere: jævnligt evaluere Medarbejderhåndbogen, afholde årlige MUS og medarbejderundersøgelser samt implementere og leve op til vores værdier.
 • Samfundsansvarlig adfærd: fortsat at have flexjobbere, praktikanter mv.
Vi ønsker, at Unitas Rejser skal være en ansvarlig samarbejdspartner og arbejdsplads, hvor fokus på CSR/bæredygtighed er en naturlig del af sammenspillet og hverdagen.

Unitas Rejsers politik vil blive evalueret og opdateret i de ulige år i november.

Læs også om Unitas Rejsers værdier her.